Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

GRONDSLAGFASE Gr. 1 - 3

Grondslagfase (Gr.1-3)

Algemeen:

A.G Visser spog met ‘n uitnemende Afrikaanse Grondslagfase departement waar ons streef om elke kind holisties te ontwikkel en van die eerste dag ‘n liefde vir skool te kweek.  Die onderwysers is ervare, hardwerkend en passievol.

Grondslagfase Personeel
Graad 1 Graad 2 Graad 3 LSEN (Gr 1 tot 3)

Suzette du Toit

Sherani van Heerden

Janette Swart

Wendy Atterbury

Elbé Pauer

Heidi Vorster

Tanya Vos

Chantell Dippenaar

Alle kinders is volgens wetgewing skoolpligtig die jaar waarin hul 7 jaar oud word.  Ons streef om in Graad 1 klein klassies te handhaaf om te verseker dat u kind individuele aandag geniet om sodoende ‘n akademiese loopbaan op ‘n sterk fondasie te begin.

Vakbesonderhede:

Afrikaans Huistaal,

Engels Eerste Addisionele Taal,

Wiskunde

Lewensvaardigheid 

Huiswerk:

Huiswerk is ‘n baie belangrike komponent in die Grondslagfase.  Dit dien as vaslegging van werk wat in die klas aangeleer is.  Huiswerk word weekliks op ‘n huiswerkblaadjie getik en in die leerders se huiswerkboeke geplak.  Hierdie boekies dien ook as kommunikasiemiddel tussen onderwysers en ouers en moet elke dag deur die ouer geteken word.

Skooltye:

Skooltye is as volg:  Gr. 1 tot 3:  07:30 – 13:15 

Assessering:

Assessering is ‘n baie belangrike aspek van die kurrikulum.  Informele, sowel as formele assessering, word gebruik om ‘n finale punt per afdeling vir leerders saam te stel.

Gr.1 tot 3-leerders skryf nie ‘n formele toetsreeks of eksamen nie.

Slaagvereistes:

Afrikaans Huistaal:               Kode 4     (50%  –  59%)

English FAL:                            Kode 3     (40%  –  49%)

Wiskunde:                               Kode 3     (40%  –  49%)

In die geval van afwesigheid tydens assessering word daar van leerders verwag om ‘n mediese sertifikaat by die klasonderwyseres in te handig.

Rapportering van leerder-prestasies word kwartaalliks d.m.v. ‘n formele rapport aan ouers deurgegee.

Webskakels:

Ouers: WhattsApp, Facebook

Leerders: Mieliestronk, Glossopedia, Ivy’s Site, Interaktief, How Stuff works, Suid-Afrikaanse webwerwe vir skoliere, Kinders weet als, Wikipedia