Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

SKAAK

Hooforganiseerder
Me. Tanya Vos

Oefentye
Maandae
Gr 1 – 3:  13:00 tot 14:00
Gr 4 tot 7: 14:00 tot 15:00 

Skaak stel kinders op ‘n vroeë ouderdom in staat om verskeie lewensvaardighede te bemeester, naamlik:

  • Dit ontwikkel die brein.
  • Dit leer die mens hoe om ‘n probleem te analiseer, op te breek, te fokus op belangrike aspekte en die afleibare elemente uit te skakel.
  • Dit bevorder logiese denke.
  • Dit bevorder die vermoë om emosies te beteuel.
  • Dit bevorder selfbeheersing.
  • Dit bevorder selfvertroue.

Skaak se kompleksiteit bevorder ook kinders se koördinasie.