Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

Hoof se boodskap

Vissieland – Waar die avontuur begin om jou talente te ontgin.

Laerskool AG Visser is ‘n toonbeeld van energie, waardegedrewendheid en ‘n spektrum van aktiwiteite. Ons visie is om elke leerder die geleentheid te bied om sy/haar talente ten volle te ongin in ons moedertaal Afrikaans.  Veiligheid van ons leerders is prioriteit en word daargestel deur ‘n opgedateerde kamerastelsel binne en buite die klaskamers.  Onder normale omstandighede word leerders binne die skool af- en opgelaai.

Tradisies is vir ons baie belangrik en word gekenmerk aan aktiwiteite soos byvoorbeeld die lui van die tradisionele klok.  Leerders by AG Visser ervaar ‘n geborgenheid wat uniek is aan ons skool deurdat onderwysers en maats vir mekaar omgee.  Kindwees bly egter ‘n prioriteit en ons moedig leerders aan om kaalvoet skool toe te kom, te speel en hulle uit te leef in hulle leeromgewing.

Hierdie Afrikaanse laerskool is klein genoeg om individuele aandag aan elke leerder te gee om effektief te kan meeding teen enige ander skool in ons omgewing.  Kwaliteit onderrig en opvoeding word weerspieël in ons prestasies van ons leerders – hier, sowel as in die hoërskool. Leerders word aangemoedig om holisties te ontwikkel deur aan soveel as moontlik aktiwiteite deel te neem.

Ons skool beskik oor ‘n uitsonderlike rekenaarsentrum met topkwaliteit programme wat leerders in Wiskunde en tale verryk.  Om daarby aan te sluit bied ons Abacus as ‘n buitemuurse aktiwiteit aan. Abacus is ‘n wiskundeprogram wat aangebeid word aan leerders so jonk as 3 jaar.  Hierdie program bied aan leerders ‘n verrykende ervaring wat hulle laat uitstyg in wiskunde bo leerders selfs baie ouer as hulleself.

Ons gaan hierdie jaar ‘n musieksentrum begin waar leerders sang en klavierlesse kan ontvang.  Ons beplan ook om ‘n slagorkes op die been te bring om meer leerders die geleentheid te bied tot ‘n goeie musikale agtergrond.

Die feit dat ons ‘n pandemie op hande het, het glad nie te weeg gebring dat ons positiweit aan bande gelê is nie.  Vir die personeel van AG Visser is enige uitdaging die begin van nuwe inisiatiewe en nuwe idees.  Die samehorigheidsgevoel onder almal spreek van die daarstelling van behulpsaamheid, raadgewing en die totstandkoming van ongekende ontluiking.

In moeilike tye soos wat ons tans beleef, bly ons getrou aan ons geloof en glo ons dat met die hulp van ons Hemelse Vader hierdie krisis met Sy hulp oorkom sal word.

Vriendelike groete

Me Selma Marx
Skoolhoof