Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

BEHEERLIGGAAM

Die beheerliggaam vervul ‘n beheerfunksie deur beheer uit te oefen oor onder andere die skool se finansies, bates en die aanstelling van personeel. Verder is die beheerliggaam verantwoordelik vir die opstel en goedkeuring van die skoolbeleid en al die verskillende beleide wat betrekking het daarop.

Nog een van die pligte van die beheerliggaam is om ‘n positiewe beeld van die skool aan die gemeenskap uit te stuur en om goeie onderlinge verhoudinge te bevorder tussen die personeel, beheerliggaam en die gemeenskap.

Ouers

Leon Lienbenberg
Voorsitter
 
 
Judy Mostert
Ondervoorsitter/Tesourier
 

Willie Hall

 

Leandre Botha

Christolien Hofmeyr

Personeel

Selma Marx
Skoolhoof
 
Louis Venables
 

Suzette du Toit

Christa Gladd