Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

BEHEERLIGGAAM

Die beheerliggaam vervul ‘n beheerfunksie deur beheer uit te oefen oor onder andere die skool se finansies, bates en die aanstelling van personeel. Verder is die beheerliggaam verantwoordelik vir die opstel en goedkeuring van die skoolbeleid en al die verskillende beleide wat betrekking het daarop.

Nog een van die pligte van die beheerliggaam is om ‘n positiewe beeld van die skool aan die gemeenskap uit te stuur en om goeie onderlinge verhoudinge te bevorder tussen die personeel, beheerliggaam en die gemeenskap.

Ouers

Martin Rabie
Voorsitter

 

 

Morné Strydom

Leandré Botha

Elané Naudé

Anriëtte Buys

Personeel

Selma Marx
Skoolhoof
 
Louis Venables
 

Elbé Pauer

Christa Gladd