Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

Previous slide
Next slide

Laerskool A.G. Visser is ‘n Afrikaanse, waardegedrewe skool waar leerders aangemoedig word om hulle talente te ontdek en te ontwikkel.  Ons poog om leerders holisties te ontwikkel en motiveer hulle om aan buitemuurs deel te neem.

Ons skool beskik oor topgehalte sekuriteit en leerders kan in die veiligheid van die skoolterrein af- en opgelaai word.  Verder kry leerders die geleentheid om by die naskoolsentrum, op die terrein, in te skakel.

Omsendbriewe

Jaar beplanning en Kwartaal Program

Etos:

Laerskool A.G. Visser is gefundeer in bybelse beginsels en goeie waardes om elke leerder instaat te stel om op ń gebalanseerde wyse te ontwikkel en te funksioneer.

Visie:

Laerskool A.G. Visser se visie is om met uitnemendheid waardegerigte leerders te help ontluik deur hulle talente in hulle moedertaal Afrikaans, te ontdek en te ontwikkel.

Missie:

  • om te strewe na uitnemendheid in alles wat ons aanpak.
  • om christelike waardes, soos omgee, gehoorsaamheid, respek, liefde, diensbaarheid, lojaliteit, vriendelikheid, behulpsaamheid en trots voor te leef eerder as om reëls voor te hou.
  • om Afrikaans die taal te maak wat suiwer gebesig word en waarop almal trots is as moedertaal.
  • om elke leerder se talente te ontgin en sodoende te verseker dat ‘n  inherente waardigheid ontwikkel word om die samelewing te betree.