Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

SKOOLFONDS

Vissies Pre-primêr Gr RR, RRR en RRRR:

Onderriggeld betaalbaar vir 2021

**Betaalbaar oor 12 maande**
  1. Afslag van 10% indien volle bedrag betaal word voor of op 31 Januarie 2021
  2. Afslag van 5% indien volle bedrag betaal word voor of op 28 Februarie 2021

Kinders

Halfdag

06:30-12:45

Sluit ontbytpap in

Voldag

06:30-17:30

Sluit ontbytpap, middagete, vrug en iets te drinke in

Afslagbedrag 10%

*Halfdag

**Voldag

Afslag bedrag 5%

*Halfdag

**Voldag

RRR/RR

*R950pm

*R11400 per jaar

**R1700pm
**R20400 per jaar

*R10260
**R18360

*R10830
**R19380

Tabel B: Gr. R – 7 leerders:

Posisie van kind

1ste kind

2de kind

3de kind

4de kind

BEDRAG (Glyskaal)

R1100 per maand  = oor 11 maande R12100

R1000 per maand (2 kinders = R2100 per maand) = oor 11 maande R11000

R950 per maand (3 kinders = R3050 per maand) = oor 11 maande R10450

Gratis (mits bogenoemde leerders se gelde op datum is)

EENMALIGE BETALING:

Voor of op 31 Januarie 2021

10% afslag

1ste = R10890

2de = R9900

3de = R9405

Voor of op 28 Februarie 2021

5% afslag

1ste = R11495

2de = R10450

3de = R9928

BANKBESONDERHEDE

ABSA HEIDELBERG TAKKODE: 632005

REKENINGNAAM : LAERSKOOL AG VISSER

REKENINGNOMMER: 01016440759

Verwysing: Familiekode op staat, Of kind se naam en van