Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

SKOOLFONDS

Vissies Pre-primêr: 4 Maande babas tot Gr RR.

Onderriggeld betaalbaar vir 2021
**Betaalbaar oor 12 maande**
  1. Afslag van 10% indien volle bedrag betaal word voor of op 31 Januarie 2021
  2. Afslag van 5% indien volle bedrag betaal word voor of op 28 Februarie 2021

Halfdag

06:30-12:45

Babas 4 maande tot 2 jaar

R1 200 per maand

Gr. RRR 2 – 3 jaar

R1 050 per maand

Gr. RR 3 – 5 jaar

R1 050 per maand

Voldag 

06:30-17:30

Babas 4 maande tot 2 jaar

R1 800 per maand

Gr. RRR 2 – 3 jaar

R1 700 per maand

Gr. RR 3 – 5 jaar

R1 700 per maand

 

 

Gr. R – 7 leerders:

Bedrae volgens ‘n glyskaal

1ste kind

R1 100 per maand 

Oor 11 maande R12 100

2de kind

R1 000 per maand

R2100 per maand vir 2 kinders

Oor 11 maande R11 000

3de kind

R950 per maand

R3050 per maand vir 3 kinders

Oor 11 maande R10 450

4de kind 

Gratis [mits bogenoemde leerders se gelde op datum is]

BANKBESONDERHEDE

ABSA HEIDELBERG TAKKODE: 632005

REKENINGNAAM : LAERSKOOL AG VISSER

REKENINGNOMMER: 01016440759

Verwysing: Familiekode op staat, Of kind se naam en van