Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

SENIORFASE: Gr. 7

Vakke

 

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
  • Aardrykskunde
  • Geskiedenis
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Assesseringskriteria

 

KODE 7: PERSENTASIE: 80 – 100% – Uitmuntende Prestasie
KODE 6: PERSENTASIE: 70 – 79% – Verdienstelike Prestasie
KODE 5: PERSENTASIE: 60 – 69% – Beduidende Prestasie
KODE 4: PERSENTASIE: 50 – 59% – Bevredigende Prestasie
KODE 3: PERSENTASIE: 40 – 49% – Gemiddelde Prestasie
KODE 2: PERSENTASIE: 30 – 39% – Basiese Prestasie
KODE 1: PERSENTASIE: 0 – 29% – Nie bereik nie