Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

SENIORFASE: Gr. 7

Leerders in die Seniorfase word in Afrikaans onderrig en dus moet die leerder Afrikaans goed kan praat, lees en skryf.

Vakke

 

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
  • Aardrykskunde
  • Geskiedenis
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Assesseringskriteria

 

KODE 7: PERSENTASIE: 80 – 100% – Uitmuntende Prestasie
KODE 6: PERSENTASIE: 70 – 79% – Verdienstelike Prestasie
KODE 5: PERSENTASIE: 60 – 69% – Beduidende Prestasie
KODE 4: PERSENTASIE: 50 – 59% – Bevredigende Prestasie
KODE 3: PERSENTASIE: 40 – 49% – Gemiddelde Prestasie
KODE 2: PERSENTASIE: 30 – 39% – Basiese Prestasie
KODE 1: PERSENTASIE: 0 – 29% – Nie bereik nie

Afrikaans

 

Onderwyser
Me. Carla Benadé

Hoofkomponente
Taalstruktuur, Luister en Praat (mondeling), Leesvaardighede, Skryf en Weergee, Letterkunde.

Progressievereiste
Afrikaans is die eerste taal en daarom is die slaagvereiste 50%.

Vak-aktiwiteite
Junior en Senior Redenaars, Spel-Olimpiade, Nasionale leesbevordering

Engels

Onderwyser

Mnr. Louis Venables

Hoofkomponente
Listening and Speaking, Reading and Viewing, Writing and Presenting, Language structure and Conventions, Literature.

Progressievereiste
Die slaagvereiste vir Engels, tweede taal is 40%.

Vak-aktiwiteite
Public speaking, Spelling Bee

Wiskunde

 

Onderwysers
Me. Nadia Greyling

Hoofkomponente
Getalle en bewerkings en verwantskappe, patrone, funksies en algebra, ruimte en vorm, meting, datahantering.

Progressievereiste
Die slaagvereiste vir Wiskunde is 40%.

Vak-aktiwiteite
Wiskunde-Olimpiade

Sosiale Wetenskap

Onderwysers

Me. Ané Holm’ner

Hoofkomponente
Aardrykskunde en Geskiedenis

Progressievereiste
Die slaagvereiste is 40%.

Natuurwetenskap

 

Onderwyser
Me. Nadia Greyling

Hoofkomponente
Energie en Verandering, Bronne van energie, Potensiële en kinetiese energie, Warmte: Oordrag van energie, Isolasie en energiebesparing, Energie oordrag aan die omgewing, Die nasionale elektrisiteitsvoorsieningstelsel, Planeet Aarde en die Ruimte.

Progressievereiste
Die slaagvereiste is 40%.

Tegnologie

Onderwyser

Mnr. Louis Venables

Hoofkomponente
Grafiese tekeninge, Ontwerpproses en die bou van modelle nl. Lewensreddingskake, strukture, elektromagnete en bou van tydelike strukture vir informele behuising.

Progressievereiste
Die slaagvereiste is 40%.

Skeppende Kuns

Onderwyser

Me. Carla Benadé

Hoofkomponente
Dans, Drama, Musiek , Visuele Kunste (slegs 2 van die 4 word gedoen).

Progressievereiste
Die slaagvereiste is 40%.

Lewensoriëntering (LO)

Onderwysers

Me. Carla Benadé

Hoofkomponente
Sosiale en Persoonlike ontwikkeling, Liggaamlike opvoeding.

Progressievereiste
Die slaagvereiste is 40%.

Ekonomiese Bestuurswetenskappe (EBW)

Onderwysers

Me. Lanelle Wium

Hoofkomponente
Die ekonomie, finansiële geletterdheid, entrepreneurskap.

Progressievereiste
Die slaagvereiste is 40%.

Vak-aktiwiteite
Entrepreneursdag

Akademiese hulp en ekstra klasse

Ekstra klasse

Word aangebied op Maandae, Dinsdae en Woensdae vanaf 13:45 – 14:30

Maandae: Tale
Dinsdae: Wiskunde
Woensdag: Engels

Wiskunde- en taalverryking
Ekstra opdragte en blootstelling aan kompetisies in die klas, skool sowel as op Distrik, Provinsiale en Nasionale vlak word aan leerders gebied.  Rekenaarprogramme is beskikbaar in die rekenaarsentrum.

Leessentrum
Die leerders word aangemoedig om te lees vir ontspanning en vir navorsing.