Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

GRONDSLAGFASE Gr. R

Grondslagfase (Gr. R)

 Die kleuters by A.G. Visser word in Afrikaans onderrig en dus kry kleuters wat Afrikaans vaardig is, voorkeur by ons skool.

Personeel:

Juffrou Leona Oosthuizen

Juffrou Francien Fraser

Skooltye:

Ons begin saam met die skool om 07:30 in die oggend en verdaag om 12:45 in die middae.

Vakke wat aangebied word:

Afrikaans

Wiskunde

Lewensvaardigheid

Skoolfonds:

R1 050-00 per maand

Skooldrag:

Graad R-kleuters dra elke dag Vissiedrag.  Dit is die groen vissiebroek met die wit, geel en groen kraaghemp.

In die winter dra hulle elke dag die groen Vissie sweetpak met tekkies.

Buitemuurse aktiwiteite:

Mini – Netbal

Mini – Hokkie

Mini – Rugby

Mini – Krieket

Ons het dan ook buite-kurrikulêre aktiwiteite waaraan die kleuters mag deelneem.  Aangesien dit buite-instansies is wat dit aanbied, is daar koste aan verbonde.  Meer inligting is beskikbaar by die kantoor en op die Graad R’e se kennisgewingbord.

 • RSD (Rugby Skills Development)
 • Monkeynastix
 • Play Ball
 • Tennis
Benodigdhede:

1 x Legkaart (24 stuk)

1 x Denim stoelsakkie

1 x Pennesakkie

1 x Witbord merkpen

1 x Stoflap

1 x A4 Typek papier/kwartaal

1 x Snesies/kwartaal

1 x Wet wipes/kwartaal

1 x Pleister/semester

Graad R-Skoolgereedheid:

Ons doen aan die begin van die jaar ‘n basislyntoets om te bepaal of die kleuter sekere basiese vaardighede onder die knie het. Hierdie toetsie help ook om leemtes en/of sterkpunte te identifiseer.  Daar word op die volgende punte gefokus:

 • Kleuter moet sy/haar naam ken.
 • Hulle moet hulle ouderdom ken.
 • Beskik die kleuter oor genoegsame woordeskat om duidelik te kan kommunikeer?
 • Kan leerder met maats sosialiseer?
 • Knip werkkaart
 • Teken werkkaart
 • Patrone werkkaart
Graad 1-Skoolgereedheid:

Aan die einde van die jaar doen ons ‘n skoolgereedheidstoets om te bepaal of die kleuter na wense gevorder het.  Van ‘n bang of skaam maatjie in ‘n vreemde skool tot ‘n slim, vol selfvertroue maatjie, wat nie kan wag vir grootskool nie.

Die skoolgereedsheidstoets behels of die leerder genoegsame vaardighede in die volgende aspekte bereik het:

 • Knipvaardighede
 • Inkleurvaardighede
 • Tekenvaardighede
 • Groot Motoriese vaardighede
 • Fyn Motoriese vaardighede
 • Legkaart bou vaardighede
Algemene Inligting:

In Graad R maak ons as personeel dit baie lekker en opwindend vir ons maats.  Ons kleuters is bang en vreemd aan die begin.  Baie trane kom en gaan, maar op die ou end is dit vir hulle so lekker dat hulle elke dag wil skooltoe kom.

Ons werk in groepies van 5 of 6 wanneer ons ‘n hoofaktiwiteit doen van ‘n spesifieke vak.  Terwyl die eerste groep hard werk is die ander groepies besig met ander aktiwiteite.  Kleuters kry ook kans vir vryspel in die klas om sodoende hulle kreatiwiteit te ontwikkel.

Ons het ook aan die begin van elke jaar ‘n lekker kleuteratletiek, met ‘n optog en naelope.

Deur die loop van die jaar is daar klomp interessante aktiwiteite waaraan ons klein Krappies en Krefies kan deelneem, soos bv. Ballonhop, Kaskardag, Waterkaskenade en nog vele meer.

Kontak Ons                                                  Inskrywings

Tel:     016 341 2631                                                   Inskrywingsvorms: Webblad/ Kantoor

Faks:   016 349 5836

Webskakels

Ouers: WhattsApp, Facebook

Leerders: Mieliestronk, Glossopedia, Ivy’s Site, Interaktief, How Stuff works, Suid-Afrikaanse webwerwe vir skoliere, Kinders weet als, Wikipedia