Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

GRONDSLAGFASE Gr. R

Die kleuters by A.G. Visser

Word in Afrikaans onderrig en dus kry kleuters wat Afrikaans vaardig is, voorkeur by ons skool.

Personeel

Juffrou Natasha Boy

Juffrou Rinske Reitsma

Skooltye

Ons begin in die oggende om 07:30 en verdaag om 12:45.

Ons het ‘n wagklas tot 13:45 wanneer die laerskool verdaag.

Wanneer dit netbal- en rugbyseisoen is, is Juffrou Natasha aan diens by die wagklas, en wanneer dit hokkie- en krieketseisoen is, is Juffrou Rinske aan diens by die wagklas.

Vakke wat aangebied word

 •  Afrikaans
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid

Dagprogram

 • Ons oggende begin met toilet roetine en handewas.
 • Daarna raak ons almal rustig op die mat, waar ons dan open deur Bybel te lees en te bid.
 • Ons volg dit op deur te gesels oor die weerkaart en die dae van die week.
 • Ons behandel op ‘n daaglikse basis verjaarsdae en wens die kleuters geluk wat verjaar.
 • Kleuters gaan dan na hulle tafels toe en kleur ‘n Bybelprentjie in.
 • Ons bespreek elke dag ‘n afdeling van ons tema vir die week.
 • Aangesien Afrikaans ons taal van onderrig is, doen ons ‘n Afrikaanse aktiwiteit.
 • Om 09:30 doen ons weer toilet roetine en handewas, waarna die kleuters hulle kos eet.
 • Buitespel vind dan plaas, waartydens aktiwiteite buite op verskillende punte aangebeid word.
 • Na buitespel word ‘n Wiskunde aktiwiteit aangebied wat opgevolg word deur Lewensvaardigheid.
 • Na die tweede buitespel geleentheid, om 12:15, lees ons ‘n storie en sluit die dag af.

Skoolfonds

Skoolfonds beloop tans R 850-00 per maand vir 11 maande.

Skooldrag

Graad R-kleuters dra elke dag Vissiedrag.  Dit is die groen vissiebroek met die wit, geel en groen kraaghemp.

In die winter dra hulle elke dag die groen Vissie sweetpak met tekkies.

Ons het dan ook buite-kurrikulêre aktiwiteite waaraan die kleuters mag deelneem.  Aangesien dit buite-instansies is wat dit aanbied, is daar koste aan verbonde.  Meer inligting is beskikbaar by die kantoor en op die Graad R’e se kennisgewingbord.

 • RSD (Rugby Skills Development)
 • Monkeynastix
 • Play Ball
 • Naaldwerkklasse
 • Drama
 • Ballet
 • Tennis

Benodigdhede

Graad R leerders ontvang ‘n benodigdhede pakket aan die begin van die jaar sodra die registrasiegeld, wat die eerste maand se skoolgeld is, betaal is.

Graad R-Skoolgereedheid

Ons doen aan die begin van die jaar ‘n basislyntoets om te bepaal of die kleuter sekere basiese vaardighede onder die knie het. Hierdie toetsie help ook om leemtes en/of sterkpunte te identifiseer. 

Daar word op die volgende punte gefokus:

 • Kleuter moet sy/haar naam ken.
 • Hulle moet hulle ouderdom ken.
 • Beskik die kleuter oor genoegsame woordeskat om duidelik te kan kommunikeer?
 • Kan leerder met maats sosialiseer?
 • Knip werkkaart
 • Teken werkkaart
 • Patrone werkkaart

Graad 1-Skoolgereedheid

Aan die einde van die jaar doen ons ‘n skoolgereedheidstoets om te bepaal of die kleuter na wense gevorder het.  Van ‘n bang of skaam maatjie in ‘n vreemde skool tot ‘n slim, vol selfvertroue maatjie, wat nie kan wag vir grootskool nie.

Die skoolgereedsheidstoets behels of die leerder genoegsame vaardighede in die volgende aspekte bereik het:

 • Knipvaardighede
 • Inkleurvaardighede
 • Tekenvaardighede
 • Groot Motoriese vaardighede
 • Fyn Motoriese vaardighede
 • Legkaart bou vaardighede

Algemene Inligting

In Graad R maak ons as personeel dit baie lekker en opwindend vir ons maats.  Ons kleuters is bang en vreemd aan die begin.  Baie trane kom en gaan, maar op die ou end is dit vir hulle so lekker dat hulle elke dag wil skooltoe kom.

Ons werk in groepies van 5 of 6 wanneer ons ‘n hoofaktiwiteit doen van ‘n spesifieke vak.  Terwyl die eerste groep hard werk is die ander groepies besig met ander aktiwiteite.  Kleuters kry ook kans vir vryspel in die klas om sodoende hulle kreatiwiteit te ontwikkel.

Ons het elke jaar kleuter revue, waar ons kleuters leer om lekker te dans of om ‘n storie op te voer.  Hierdie aktiwiteit bevorder hulle musikale vaardighede terwyl hulle genotvol deelneem.

Ons het ook aan die begin van elke jaar ‘n lekker kleuteratletiek.  Die kleuters neem aan aktiwiteite deel, soos hardloop, spring, boontjiesak balanseer, fietsry en so meer.

Deur die loop van die jaar is daar klomp interessante aktiwiteite waaraan ons klein Vissies kan deelneem, soos bv. Ballonhop, Kaskardag, Waterkaskenade en nog vele meer.