Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

INTERMEDIÊREFASE: Gr.4 - 6

Leerders in die intermediêre fase word in Afrikaans onderrig en dus moet die leerder Afrikaans goed kan praat, lees en skryf.

Vakke

  • Afrikaans
  • Engels
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskap en tegnologie
  • Lewensvaardigheid
  • Sosiale wetenskap

Assesseringskriteria

KODE 7: PERSENTASIE: 80 – 100% – Uitmuntende Prestasie
KODE 6: PERSENTASIE: 70 – 79% – Verdienstelike Prestasie
KODE 5: PERSENTASIE: 60 – 69% – Beduidende Prestasie
KODE 4: PERSENTASIE: 50 – 59% – Bevredigende Prestasie
KODE 3: PERSENTASIE: 40 – 49% – Gemiddelde Prestasie
KODE 2: PERSENTASIE: 30 – 39% – Basiese Prestasie
KODE 1: PERSENTASIE: 0 – 29% – Nie bereik nie

Afrikaans

Onderwysers
Me. Marthie Rabie, Elsabé Gryffenberg, Ané Holm’ner, Carla Benadé en Mnr. Jacques Olivier

Hoofkomponente
Taalstruktuur, Luister en Praat (mondeling), Leesvaardighede, Skryf en Weergee

Progressievereiste
Afrikaans is die eerste taal dus is die slaagvereiste 50%

Vak-aktiwiteite
Junior en Senior Redenaars, Spel-Olimpiade, Nasionale leesbevordering

Engels

Onderwysers
Me. Marthie Rabie, Elsabé Gryffenberg, Lanelle Wium, Mnr. Jacques Olivier en Louis Venables

Hoofkomponente
Listening and Speaking, Reading and Viewing, Writing and Presenting, Language structure and Conventions

Progressievereiste
Die slaagvereiste vir Engels, tweede taal is 40%

Vak-aktiwiteite
Public speaking, Spelling Bee

Wiskunde

Onderwysers
Me. Marthie Rabie, Elsabé Gryffenberg, Nadia Greyling, Lanelle Wium en Riana de Villiers

Hoofkomponente
Getalle, bewerkings en verwantskappe, patrone, funksies en algebra, ruimte en vorm, meting, datahantering

Vak-aktiwiteite
Wiskunde-Olimpiade

Sosiale Wetenskap

Onderwysers
Me. Marthie Rabie, Elsabé Gryffenberg en Ané Holm’ner

Hoofkomponente
Aardrykskunde en Geskiedenis

Progressievereiste
Slaagvereistes 40%

Natuurwetenskap en Tegnologie

Onderwysers
Me. Elsabé Gryffenberg, Lanelle Wium en Aneleen Grové

Hoofkomponente
Plant- en dierkunde, elemente, natuurlike prosesse, materie, tegnologiese stelsels en sisteme, tegnologiese ontwikkeling.

Progressievereiste
Slaagvereistes 40%

Lewensvaardigheid

Onderwysers
Me. Marthie Rabie, Aneleen Grové, Riana de Villiers en Carla Benadé

Hoofkomponente
Persoonlike Welsyn, Liggaamlike Opvoeding, Kuns

Progressievereiste
Slaagvereistes 40%

Akademiese hulp en ekstra klasse

Ekstra klasse
Word aangebied op Maandae, Dinsdae en Woensdae vanaf 13:30 – 14:00

Dinsdae: Afrikaans
Woensdae: Wiskunde
Donderdae: Engels

Wiskunde- en Taalverryking
Ekstra opdragte en blootstelling aan kompetisies in die klas, skool sowel as op Distrik, Provinsiale en Nasionale vlak word aan leerders gebied.Rekenaarprogramme is beskikbaar in die rekenaarsentrum.

Leessentrum
Die aanmoediging van lees vir ontspanning en vir navorsing