Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

INTERMEDIÊREFASE: Gr.4 - 6

Vakke

  • Afrikaans
  • Engels
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskap en tegnologie
  • Lewensvaardigheid
  • Sosiale wetenskap

Assesseringskriteria

KODE 7: PERSENTASIE: 80 – 100% – Uitmuntende Prestasie
KODE 6: PERSENTASIE: 70 – 79% – Verdienstelike Prestasie
KODE 5: PERSENTASIE: 60 – 69% – Beduidende Prestasie
KODE 4: PERSENTASIE: 50 – 59% – Bevredigende Prestasie
KODE 3: PERSENTASIE: 40 – 49% – Gemiddelde Prestasie
KODE 2: PERSENTASIE: 30 – 39% – Basiese Prestasie
KODE 1: PERSENTASIE: 0 – 29% – Nie bereik nie