Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

BELEIDE

Al die beleide van die skool kan besigtig word op aanvraag. Die nodige reëlings kan met die beheerliggaam of kantoor getref word.

Vul asb die vorm hieronder in om ‘n beleid aan te vra.